Verballed

Verballed
Udsagnsled.
Indeholder en finit form af verbet:
1. Simpel verballed: finit verbum alene.
2. Komplekst verballed: mere end 1 verbum
(hjælpeverbum/modal (finit) +
hovedverbum (infinit)): han vil gå
3. Udvidet verballed: verbum + verbal-
partikel: han sprang op på bordet.
Analyse: jeg eller at kan foranstilles.
Materiale (se også verbalsyntagme):
1. verbum/syntagme: hun kan synge
2. evt. infinitiv: hun elsker at få tøj.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • verballed — ver|bal|led sb., det, verballed, dene (udsagnsled) …   Dansk ordbog

  • Udsagnsled — Verballed …   Danske encyklopædi

  • Komplekst — verballed Sammensat verballed. finit verbum + et eller flere infinitte verber. Ex: jeg har set ham jeg ville have hørt det …   Danske encyklopædi

  • Sammensat — verballed Komplekst verballed. Ex: jeg har set ham …   Danske encyklopædi

  • Verbalperifrase — Verballed bestående af finit og infinit verbum (infinitiv, participium, gerundium), hvor det finitte verbum helt eller delvist har mistet noget af sin oprindelige betydning og har fået betydning af noget: 1. modalt 2. temporalt 3. aspektuelt.… …   Danske encyklopædi

  • Ikke-reglen — Bruges til at finde hoved/bisætninger. 1. Hovedsætning: ikke kan ikke ind sættes mellem subjekt og verballed. Ex: jeg (ikke) gik, da han kom. 2. Bisætning: ikke kan godt indsættes mellem subjekt og verballed. Ex: jeg gik, da han (ikke) kom …   Danske encyklopædi

  • Objekt — 1. Direkte objekt. Syn. Akkusativ, genstandsled. Analyse: hvem/hvad + verballed + subjekt? Materiale: a. subst./synt.: han ser en stor mand b. pron./synt.: han ser ham med hunden c. infinitiv/s.: han elsker at spise is d. ledæstning: jeg håber,… …   Danske encyklopædi

  • Terrell Rogers — (1968 ndash; January 12, 2008) was an African American activist residing in San Francisco s Hunters Point neighborhood and who founded the Peacekeepers non profit organization. [http://www.sfgate.com/cgi… …   Wikipedia

  • Fuldverber — Verber som kan optræde alene som verbum (i modsætning til hjælpe og modalverber). Nogle kan være både fuldverbum og hjælpe verbum. Se også Verber, Verballed. Ex: jeg har en hund (fuldverbum) jeg har set en hund (hjælpeverbum) …   Danske encyklopædi

  • Neksus — Gensidig forudsætningsforbindelse (katatagme/samordning) mellem subjektsdel og prædikatsdel. Ex: han købte mange bøger. 1. Primær neksus. Syn. finit neksus. Sætningens kerne består af subjekt og finit verballed. Ex: jeg så ham komme 2. Sekundær… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”